ข่าวและกิจกรรม : TICA ร่วมกับ UNFPA และ SSC Solution Network on Safe Motherhood ร่วมจัดประชุมเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยแม่และเด็กจาก ๑๓ ประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : TICA ร่วมกับ UNFPA และ SSC Solution Network on Safe Motherhood ร่วมจัดประชุมเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยแม่และเด็กจาก ๑๓ ประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกล่าวเปิดการประชุม South-South Cooperation Solution on Preventable Causes of Maternal Death Meeting and Workshop ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับ UNFPA และ SSC Solution Network on Safe Motherhood ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านอนามัยแม่และเด็ก จาก ๑๓ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ติมอร์-เลสเต ปาปัวนิวกินี เนปาล ภูฏาน บังกลาเทศ อินเดีย และอัฟกานิสถาน โดยมี นายวัฒนวิทย์  คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต