ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือฯ และเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เรื่องข้อตกลงเสริมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลีย ว่าด้วยโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์อาเซียน – ออสเตรเลีย ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือฯ และเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เรื่องข้อตกลงเสริมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลีย ว่าด้วยโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์อาเซียน – ออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและ Mr. Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เรื่องข้อตกลงเสริมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลียว่าด้วยโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์อาเซียน – ออสเตรเลีย (Subsidiary Agreement between the Royal Thai Government Relating to the ASEAN – Australia Counter Trafficking – ASEAN – ACT) โดยมีนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธี และมีนายวัฒนวิทย์ คชเสนี  ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง ๗ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา