ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือฯ ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและจัดกิจกรรมภายในงานกาชาด ปี ๒๕๖๑ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือฯ ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและจัดกิจกรรมภายในงานกาชาด ปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมออกร้านของกระทรวงการต่างประเทศในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ ฉลอง ๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย "ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม" โดยมีการจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกหลากหลายประเภทจากนานาชาติ และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย มีผู้ร่วมงานให้ความสนใจกิจกรรมของกระทรวงการต่างประเทศ และซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่สวนลุมพินี เป็นครั้งแรก