ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในระดับบริหารสำหรับการบริหารงานกรมความร่วมมือฯ ตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในระดับบริหารสำหรับการบริหารงานกรมความร่วมมือฯ ตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์  หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในระดับบริหารสำหรับการบริหารงานกรมความร่วมมือฯ ตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ และนายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้อำนวยการภารกิจ/ ผู้อำนวยการส่วนต่างๆ และข้าราชการกรมความร่วมมือฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี