ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการกงสุล  ในโอกาสมาเยี่ยมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการกงสุล ในโอกาสมาเยี่ยมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ในโอกาสมาเยี่ยมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ