ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสมาเยี่ยมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสมาเยี่ยมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และ นางนันทนา ศิวะเกื้อ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสมาเยี่ยมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี น.ส. ลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และนางเปรียบทิพย์ กฤษณามระ นักการทูตชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเยี่ยมให้กำลังใจในช่วงโควิดครั้งนี้ด้วย ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ